OTWARCIE ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO NADLEŚNICTWA SUWAŁKI

Nadleśnictwo Suwałki wraz z współorganizatorami zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym cyklu aktywnej rekreacji, zwanej orienteeringiem. Organizowana rywalizacja ruchowa uroczyście otworzy projekt: „Zielony Punkt Kontrolny Nadleśnictwa Suwałki", którego hasłem przewodnim jest:
 ZIELONY PUNKT W LESIE ORIENTACJĘ I WIEDZĘ PRZYNIESIE
 Termin: 15-17.04.2016 r.
Szczegóły poszczególnych dni:
15 kwietnia 2016 r. (9.30 – 14.00) Gospodarstwo Szkółkarskie Nadleśnictwa Suwałki (Leśnictwo Papiernia)
W pierwszym dniu odbędzie się rywalizacja ruchowa  uprzednio zgłoszonych reprezentacji dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem Zielonego Punktu Kontrolnego. 
Materiały do pobrania (szkoły) znajdują się poniżej artykułu.
16 kwietnia 2016 r. (14.00 – 17.30) Zalew Arkadia w Suwałkach
W drugim dniu cyklu zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rodzinnym festynie z grami i zabawami z wykorzystaniem map. Przewidziane zostały nagrody dla uczestników biorących udział w poniższych konkurencjach:
1. Pomiar odległości - na stanowisku wyznaczony jest odcinek 100 m, po instruktażu sędziego uczestnik odmierza ilość par kroków jaką wykonuje na tym odcinku. Następnie dokonuje samodzielnej próby pomiaru odległości do punktów wskazanych przez sędziego.
2. Gra miejska - polega na odnalezieniu w czasie spaceru z mapą zaznaczonych na niej punktów. Następnie do numeru punktu należy dopasować literę lub litery (mogą być 2 lub 3) fotografii wydrukowanych na odwrocie mapy. Zdjęcia wykonano wg następującego klucza:
· zdjęcie przedstawia szczegół w bezpośrednim otoczeniu punktu;
· zdjęcie przedstawia miejsce, w którym stoi punkt;
· zdjęcie przedstawia widok z tego punktu.
3. Klasyczna trasa - na starcie tej konkurencji uczestnik otrzymuje mapę z zaznaczonymi punktami, które ma odnaleźć w terenie w wyznaczonej kolejności.
4. Tor przeszkód - na jednym końcu toru znajdują się fragmenty map oznaczone Literami A, B…, na drugim odpowiadające im widoki terenu 1,2… Zadaniem startującego jest pokonując tor przeszkód dopasować obrazki do map np. A2, D1 itd.
5. Orientowanie mapy - sędzia na stanowisku tłumaczy na przykładzie sposób orientowania mapy, następnie uczestnik obracając się w kierunku wskazanym przez sędziego kilka razy próbuje samodzielnie ustawić mapę.
6. Orientacja precyzyjna - polega na przejściu z mapą do kolejnych miejsc (zaznaczonych na mapie), w których uczestnik widzi z pewnego dystansu kilka punktów w terenie. Na mapie ma zaznaczony tylko jeden. Startujący  z perspektywy nawet 200 m musi ocenić, który z widocznych przez niego punktów jest zaznaczony na jego mapie.W czasie rywalizacji ruchowej liczy się czas podejmowania decyzji. Jest to konkurencja skierowana przede wszystkim do osób niepełnosprawnych ruchowo. Na tak skonstruowanej trasie mogą one również rywalizować z osobami pełnosprawnymi mając równe szanse. Podczas rozgrywania tej konkurencji na festynie nie mierzymy czasu, liczy się zabawa.
Podczas festynu Nadleśnictwo Suwałki przygotuje stoisko edukacyjne, przy którym będzie możliwość zapoznania się m.in. z ofertą Zielonego Punktu Kontrolnego.
17 kwietnia 2016 r. (10.00 – 14.00) Las „Szwajcaria"
Trzeci dzień przeznaczony jest dla profesjonalistów, posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej. W tym dniu odbędą się Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Długodystansowym Biegu na Orientację. Łącząc spacer po lesie możemy zostać kibicami. Zapraszamy!
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnopolskim projektem udostępniania lasu „Zielony Punkt Kontrolny": www.zielonypunktkontrolny.pl oraz ofertą edukacyjną Nadleśnictwa Suwałki: www.suwalki.bialystok.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny .
Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji proszone są o kontakt e-mail: kamila.ambrosiewicz@bialystok.lasy.gov.pl lub telefoniczny: 87 566 42 95 do 97 wew. 136, 531 174 082.

MATERIAŁY DO POBRANIA