I Warsztaty Biegowe - Rogów, 7-8 marca 2015 roku ODWOŁANE

NIESTETY, ALE ZMUSZENI JESTEŚMY ODWOŁAĆ/PRZESUNĄĆ "I WARSZTATY BIEGOWE" O NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY WKRÓTCE.

7-8 marca w Rogowie odbędą się "I Warsztaty Biegowe", każdy członek Klubu Biegających Leśników, który do 28 lutego przyśle kartę zgłoszenia, oraz opłaci wpisowe 35 zł, będzie miał zapewnione wyżywienie i noclegi podczas warsztatów. Piątkowa kolacja oraz nocleg podlegały by dopłacie (opcja dla zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem).
Na sobotę 7 marca wieczorem, w budynku CEPL w Rogowie, zostało zwołanie Walne Zebranie sprawozdawcze. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu, biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym. Do kompetencji Walnego Zebrania należy między innymi ustalanie kierunków i programu działania Klubu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Prezes Klubu Biegających Leśników