Rozpoczynamy przyjmowanie deklaracji członkowskich!


Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy przyjmowanie chętnych do wstąpienia do Klubu Biegających Leśników. Aby wstąpić do KBL należy:

1. Zapoznać się ze Statutem Klubu;

2. Pobrać, wypełnić i podpisać deklarację członkowską;

3. Zeskanować i przesłać deklarację na adres mailowy Klubu.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu, należy opłacić składkę członkowską, aby stać się pełnoprawnym Członkiem Klubu. Roczna składka członkowska wynosi 30zł.

ZAPRASZAMY!

Zgodnie ze Statutem, Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, pracująca w Lasach Państwowych lub w inny sposób związana z leśnictwem.