Jak dołączyć?

Aby dołączyć do Klubu Biegających Leśników, należy przede wszystkim zapoznać się ze Statutem KBL: www.kbl.org.pl/p/statut.html

Każdy kto chciałby zostać członkiem Klubu KBL, proszony jest o kontakt mailowy: klubbiegajacychlesnikow@gmail.com

Zgodnie ze Statutem, Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, pracująca w Lasach Państwowych lub w inny sposób związana z leśnictwem.

Deklaracja członkowska do pobrania TUTAJ.

Wypełnioną deklarację należy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy Klubu. Po uzyskaniu pozytywnej Decyzji Zarządu, należy opłacić składkę członkowską aby stać się pełnoprawnym Członkiem.

Roczna składka członkowska wynosi 30zł.


KONTO BGŻ: 21 2030 0045 1110 0000 0262 0570
Klub Biegających Leśników
ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów