Biegnij Przez Pogórze - II edycja Półmaratonu Pogórzanin 1 maja 2016 r.

Biegnij Przez Pogórze
II edycja Półmaratonu Pogórzanin przed nami. Tym razem bieg odbędzie się 1 maja 2016 r. Partnerami biegu są m.in. Nadleśnictwo Dynów oraz Nadleśnictwo Kańczuga.
Bieg rozpoczyna i kończy się w Dubiecku, na dziedzińcu zamkowym. Uczestnicy biegu będą mieli okazje zobaczyć jedne z najpiękniejszych zakątków Pogórza - rezerwat torfowiskowy Brodoszurki, rezerwat Kozi Garb, przebiegną przez dwie wiszące nad Sanem kładki. Ubiegłoroczna edycja – mimo deszczowej pogody sprawiła biegaczom niesamowitą frajdę. Niewtajemniczeni dziwili się jak tyle błota może sprawić ludziom tyle radości. Bieg, dzięki znakomitej organizacji i fantastycznej atmosferze, niespodziankach na trasie obił się szerokim echem w środowisku biegaczy. Mocny debiut sprawił, że w tym roku lista startowa – z limitem trzystu osób szybko się zapełnia. Dlatego biegnijcie się zapisać!
Strona biegu: www.biegpogorzanin.pl
Nagrodzeni Leśnicy w 2015 r. fot. Łukasz Jabłoński
Nadleśniczowie Nadleśnictwa Dynów i Nadleśnictwa Kańczuga postanowili ufundować nagrody dla 3 leśników, którzy jako pierwsi dotrą na metę półmaratonu!
W kategorii biegowej leśników startować mogą osoby zatrudnione w:
1. PGL Lasy Państwowe;
2. Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych;
3. Starostwach Powiatowych – jako osoby pełniące nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
4. Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
5. W  szkołach leśnych średniego i wyższego szczebla – przygotowujących do zawodu leśnika.

Małgorzata Kaczorowska
Nadleśnictwo Dynów