Biegnij Przez Pogórze

Półmaraton Pogórzanin to nowa inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Trasa biegu przechodzi przez najbardziej malownicze tereny Pogórza, w tym przez tereny Nadleśnictwa Dynów.

Nadleśniczowie Nadleśnictwa Dynów i Nadleśnictwa Kańczuga postanowili ufundować nagrody dla 3 leśników, którzy jako pierwsi dotrą na metę półmaratonu!
W kategorii biegowej leśników startować mogą osoby zatrudnione w:
1. PGL Lasy Państwowe;
2. Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych;
3. Starostwach Powiatowych – jako osoby pełniące nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
4. Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;

5. W  szkołach leśnych średniego i wyższego szczebla – przygotowujących do zawodu leśnika.

Partnerami biegu są m.in. Nadleśnictwo Dynów oraz Nadleśnictwo Kańczuga, bieg odbędzie się 2 maja 2015 roku. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.biegpogorzanin.pl, gdzie znajduje się opis trasy oraz regulamin zawodów.
Bieg rozpoczyna i kończy się w Dubiecku, na dziedzińcu zamkowym. Uczestnicy biegu będą mieli okazje zobaczyć jedne z najpiękniejszych zakątków Pogórza - rezerwat torfowiskowy Brodoszurki, rezerwat Kozi Garb, przebiegną przez dwie wiszące nad Sanem kładki. Trasa wiedzie także przez lasy Nadleśnictwa Dynów, śródleśne polany i pozostałości po dawnych wsiach, gdzie już tylko kapliczki strzegą historii dawnych czasów, a także przez grodzisko - wzgórze gdzie  w XIII w. znajdowało się osiedle obronne zniszczone prawdopodobnie przez tatarskie wojska.

Uwaga! Krajobrazy zatykają dech w piersiach!