XIX Bieg Leśników w ramach XXXIX Biegu Piastów oraz XII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym

15 stycznia mija termin zgłoszeń do XIX Biegu Leśników w ramach XXXIX Biegu Piastów oraz XII Mistrzostw Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym.
Pracownikom Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, objętym Ponadzakładowym Układem Zbiorowym dla PGL LP, przysługuje możliwość skorzystania z obniżonej opłaty startowejOpłata startowa dla osób uprawnionych do zniżki wynosi 50 zł za każdy dystans (dotyczy 25 km CT i 50 km CT). Należy jej dokonać do dnia 15.01.2015 r. przelewem zwykłym (nie przez rejestrację online na stronie organizatora) na konto Stowarzyszenie Bieg Piastów: Bank PKO BP o/Jelenia Góra 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858. Dowód wpłaty powinien zawierać: nazwisko i imię zawodnika, dystans, datę urodzenia, miejscowość. Dodatkowo zgłoszenia zawodników należy przesłać w formie pisemnej do Nadleśnictwa Szklarska Poręba do dnia 15.01.2015 r. na adres szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, jednostki organizacyjnej, nr tel., adresu email oraz dystansu, w którym zawodnik będzie brał udział. Brak zgłoszenia do Nadleśnictwa Szklarska Poręba uniemożliwi skorzystanie z obniżonej opłaty startowej wnoszonej przez zawodnika, do której dopłatę zapewnia organizator.

Więcej:
- zapisy;