XXXV BIEG LEŚNIKA wokół Arboretum w Rogowie

Serdecznie zapraszamy na XXXV BIEG LEŚNIKA wokół Arboretum w Rogowie środa, 18 października 2023 r.

Program:

- rejestracja: tuż przed biegiem przy wejściu do Bursy w Rogowie

- 14:00 - bieg w kategorii wiekowej do 12 lat (trasa ok. 600 m) i 13-18 lat (ok. 1000 m)

- 15:30 - rozdanie nagród w kategorii dzieci i młodzieży

- 16:00 - bieg w kategorii dorosłych: panie (ok. 1600 m), panowie (ok. 3200 m)

- 18:30 - rozdanie nagród w kategorii dorosłych i ognisko

Uwaga: od osób w wieku poniżej 18 lat wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

Po biegu w kategorii dorosłych planowane jest ognisko. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.