XXXII BIEG LEŚNIKA wokół Arboretum w Rogowie

Dziekan Wydziału Leśnego, Koło Naukowe Leśników,
Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
oraz Klub Biegających Leśników zapraszają na
XXXII BIEG LEŚNIKA
wokół Arboretum w Rogowie
środa, 9 października 2019 r.
Program:
- rejestracja: tuż przed biegiem przy wejściu do Bursy w Rogowie;
- 14:30 - bieg w kategorii wiekowej do 12 lat (trasa ok. 600 m)
        i 13-18 lat (ok. 1000 m);
- 16:00 - rozdanie nagród w kategorii dzieci i młodzieży;
- 16:30 - bieg w kategorii dorosłych: panie (ok. 1600 m), panowie (ok. 3200 m);
- 18:30 - rozdanie nagród w kategorii dorosłych i ognisko.

Dla wszystkich uczestników Biegu przewidziane są pamiątkowe koszulki!

Bezpłatny autokar z Warszawy:
- wyjazd o 14:00 (sprzed bud. WL SGGW);
- liczba miejsc: 49;
- rezerwacja miejsca - Renata Czarnecka (Sekretariat Zakładu Urządzania Lasu) pok. 1/84 tel. (22) 59 38 207 e-mail: renata.czarnecka@wl.sggw.pl

Uwaga: od osób w wieku poniżej 18 lat wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
Po biegu planowane jest ognisko. Organizatorzy zapewniają herbatę i kiełbaski.
Bieg pod patronatem:
Dziekana Wydziału Leśnego SGGW prof. dra hab. Henryka Żybury.