Zebranie Zarządu Klubu Biegających Leśników

Zaraz po XXVI Biegu Leśnika wokół Arboretum w Rogowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Biegających Leśników.

Na posiedzeniu zatwierdzone zostało nowe logo KBL, wykonane przez Piotra Sierzputowskiego, od tej pory nasze logo wygląda tak:


Ustalono także nową, niższą składkę dla studentów, w wysokości 15 zł na rok. Pozostali członkowie wpłacają 30 zł rocznie.