XXXI BIEG LEŚNIKA wokół Arboretum w Rogowie środa, 10 października 2018 r.


Dziekan Wydziału Leśnego, Koło Naukowe Leśników,
Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
oraz Klub Biegających Leśników zapraszają na


XXXI BIEG LEŚNIKA


wokół Arboretum w Rogowie

środa, 10 października 2018 r.

 
Program:
- rejestracja: tuż przed biegiem przy wejściu do Bursy w Rogowie
- 14:30 - bieg w kategorii wiekowej do 12 lat (trasa ok. 600 m)
      i 13-18 lat (ok. 1000 m)
- 16:00 - rozdanie nagród w kategorii dzieci i młodzieży
- 16:30 - bieg w kategorii dorosłych: panie (ok. 1600 m), panowie (ok. 3200 m) lub
  trasa wspólna dla zaawansowanych biegaczy ok. 9600 m (3 x wokół Arboretum)
- 19:00 - rozdanie nagród w kategorii dorosłych i ognisko

Dla wszystkich
uczestników Biegu
przewidziane są
pamiątkowe koszulki!Bezpłatny autokar z Warszawy:


- wyjazd o 13:30
 
(sprzed bud. WL SGGW)
- liczba miejsc: 49
- rezerwacja miejsca:
- Renata Czarnecka
(Sekretariat Zakładu
Urządzania Lasu) pok. 1/84
tel. (22) 59 38 207
e-mail: renata.czarnecka@wl.sggw.pl


Uwaga: od osób w wieku poniżej 18 lat wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców
lub opiekunów o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.


Po biegu planowane jest ognisko. Organizatorzy zapewniają herbatę i kiełbaski.


Bieg pod patronatem:
Dziekana Wydziału Leśnego SGGW prof. dra hab. Henryka Żybury