III BIEG W NATURZE NADLEŚNICTWA WOŁÓW

III BIEG W NATURZE NADLEŚNICTWA WOŁÓW
Termin: 30.09.2017 r., godz. 11.00.
Dystans: 15 km, trasa nie posiada atestu PZLA.
Limit uczestników: 200 osób
Miejsce startu i biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Szkółki Leśnej Tarchalice (51°20′55″N 16°29′17″E )
Organizatorzy: Nadleśnictwo Wołów, Stowarzyszenie Wołów Biega.
Współpraca: Stowarzyszenie Klub Biegających Leśników, Gmina Wołów, Zakład Karny w Wołowie, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej, Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”.

Trasa biegu o długości 15 km wiedzie w większości szutrowymi drogami leśnymi i drogą asfaltową z Domaszkowa do Krzydliny Wielkiej. Pętla przebiega w sąsiedztwie wybudowanego w 2015 r. polderu przeciwpowodziowego „Domaszków-Tarchalice”, dzięki któremu odtworzono naturalną retencję przeciwpowodziową doliny rzeki Odry. Przedsięwzięcie polegało na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegu rzeki. Nowy wał o długości ponad 6 km pozwolił odzyskać prawie 600 ha dla retencji dolinowej. Obecnie zakładana zdolność retencyjna obiektu wynosi aż 12 milionów metrów sześciennych wody! Teren ten to obszar administrowany przez Nadleśnictwo Wołów, zajmowany przez siedliska leśne charakterystyczne dla terenów nizinnych, głównie lasy łęgowe, a także starorzecza łąki i bagna w obszarze Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”.

Start i meta biegu zlokalizowane są na terenie Szkółki Leśnej Tarchalice. Wieś Tarchalice znana jest z największych starożytnych ośrodków metalurgii żelaza w Europie. Archeolodzy odnaleźli tu ślady istniejącej osady hutników celtyckich i osadników związanych z kulturą przeworską, a także pozostałości blisko setki dymarek oraz duże ilości żużli rozrzuconych po okolicy, których pochodzenie datuje się na II-III wiek n.e.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do północy 27 września 2017 r. lub do czasu osiągnięcia limitu uczestników, który wynosi 200 osób. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniu 30 września 2017 r. w godz. 8.00–10.30. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł.

Klasyfikacje prowadzone będą w następujących kategoriach:
- generalna kobiet i mężczyzn (open K i M)
- generalna kobiet i mężczyzn pracowników Lasów Państwowych (KL i ML)
- K i M – ur. 2001 - 1988 (K i M 16-29 lat)
- K i M – ur. 1987 - 1978 (K i M 30-39 lat)
- K i M – ur. 1977 - 1968 ( K i M 40-49 lat)
- K i M – ur. 1967 - 1958 ( K 50+ lat i starsze i M 50-59 lat)
- M  – ur. 1957 i starsi (M 60+ lat i starsi)

Nagrody

Dla pierwszych trzech osób w klasyfikacjach generalnych (open K i M) przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe. Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są pamiątkowe statuetki. Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach pracowników Lasów Państwowych przewidziane są pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.